What we do

The Charity raises funds to purchase medical supplies and equipment. Not only hospitals, but also care homes, children's homes, special schools and on some occasions individuals in need are helped. The range of assistance is wide: medicines, wheelchairs, prostheses (artificial limbs), insulin pumps for children with type 1 diabetes, incontinence pads, drugs, rehabilitation equipment, rehabilitation courses for handicapped children, orthopaedic equipment, hearing aids, subsidising a children's eye clinic, oxygent tents, specialist beds, and many others.

The following procedure has proved to work well: after a request is approved by the MAPF Committee, the relevant institution or person is given the go-ahead to order the equipment and the supplier sends us a pro-forma invoice. The bill is then paid by MAPF directly to the supplying firm, which is then responsible for delivery, service and guarantees. The procedure is always the same: goods are ordered and then are paid for by MAPF on receipt of the bill. No cash is sent.

How is all this financed?
MAPF relies on donations of various kinds. Bequests are the mainstay, as they bring by far the greatest sums, but there are not many of them. Friends of MAPF organise social fundraising - concerts, fashion shows, balls augment the funds, but require a lot of outlay and hard work, which do not always bring significant financial rewards. Ten years ago MAPF opened a Charity Shop in Ealing, which covers the day to day running of the Charity and also leaves a surplus. This means that effectively every pound, euro or złoty donated is spent on direct aid to Poland.

Most of the volunteers working for MAPF are still those who were active when the Fund started nearly 30 years ago. There is a great need for a younger generation to become involved if the organisation is to continue, and on present showing it looks as if there may still be a need for it in the years to come, even though Poland is in the European Union. Luckily a wealthy élite has formed in the post-communist years and we look forward perhaps to receiving some help from them and to some new wealth spreading down to the poor.

We receive numerous requests for aid including thousands of letters each year. Unfortunately we are in a position to satisfy only a small proportion of these requests. The aid we sent in recent years is set out below.

Maria Owsianka, Hon. Secretary
London

Aid in 2017:

Total value: over £63,000, including:

2 Reclining chairs £960 each
3 Standing frames £1,840
9 Wheelchairs £5,154
Wheelchair + bed £1,000
Wheelchair (half cost)           £420
Chest compression vest £1,000
Stair walker £200
Wheelchair battery £300
Hoist £1,000
2 Anti-bedsore mattresses £1,120
Bed + exercise bike £400
2 Orthopaedic beds £1,333
Lift £200
Holter £1,300
Prostheses (part of cost) £1,000
Orthopaedic shoes £150
8 Hearing aids, total cost £6,964
Bath for rehabilitation centre £3,600
Medical investigation £1,100
224 Donations @ £50 each, through charitable foundations, for medicines, rehabilitation etc., total cost £12,250
13 Donations of medicines, total cost £2,952
10 Donations of rehabilitation treatments, total cost £3,200
8 Insulin pumps, total cost £13,600
Running costs of insulin pumps £1,400

Aid in 2013:

Total value £222,350, including:

Help to 5 care homes, £5,000
2 insulin pumps, £4,312
6 insulin pump running costs, £4,720
Medicines for individuals and care homes, £18,933
8 Rehabilitation holidays, partial or whole payment, £1,570
Towards rehabilitation, £950
Towards operation, £500
Towards prostheses, £1,000
Mending prostheses, £5,834
Hearing aids, £535,60
Association for children with eye cancer, £500

Money sent to Charitable foundation accounts for individual patients, £11.850

Equipment for hospices, incl:
Cough assist, £4,400
Oxygen concentrator, £624
General aid, £200

Rehabilitation equipment, including:
Rehabilitation bed, £1,540
Car seat, £580
3 orthopaedic aids, £1,680
Mattress£160
Hoist £200
2 access provisions, £1,560
Verticaliser, £1,000v
Stair lift, £200
Exercise bike, £100
2 payments towards wheelchairs, £1,560
Cough assist for 3 persons to share, £4,400

Medical equipment for hospitals, including:
Laparoscope, £1,000
Defibrillator, £2,000

Help sent from Britain:
Pampers, bath hoist, bath seat, anti-bedsore cushions.

Aid in 2012:

Total value £290,000, including:

Suction pump and various medical equipment for care homes, around £11,500;
8 Insulin pumps,£16,400
18 Insulin pumps running costs, £13,500
Prostheses, one complete, 5 partial payment towards, £7,712
Medicines for individuals and care homes, £9,067
8 rehabilitation holidays, £2,352
2 hearing aids, £6,956
Spectacles, £300
Association for children with eye cancer, £635;

Money sent to Charitable foundation accounts for individual Patients. £12,400

Rehabilitation equipment, including:
3 special beds, £1,660
9 wheelchairs (whole or partial payment), £8,650
2 hoists, £3,624
Stair lift, £200
Bathroom adaptation, £500,
Cough assist, £1,790
2 verticalisers £6,057

Medical equipment for hospitals, including:
Laryngological equipment, £5,488
Analyzer, £4,000
2 surgical trolleys, £2,580.
First Aid equipment £1,120

Help sent from Britain:
6 scooters, donated children’s clothing


Aid in 2011:

24 Insulin Pumps, about £2,000 each
14 Insulin  pumps running cost, about £1,000 each
Equipment for Hospitals, Hospices and Care Homes: – medical suction pump, beds and mattresses, medical equipment 37,000 zł (approximately £7,400), Cardiac Monitor about 16,000 zł (£3,200),  Hospital Wheelchairs 50,000 zł (£10,000)
Medical Foundation in Zamoœć – medical equipment
Przytkowice Home, massage bed
Bolesławiec Hospital – medical equipment
Kielce Hospice, repair of oxygen concentrator
Harbutowice Home, medical equipment

25 Wheelchairs - –purchase or partial payment 340,729 zł  (£70,000) + L1,000; 3 Hearing Aids35,301 zł (£7,000), Spectacles 889 zł (£140)
Rehabilitation Equipment: rehabilitation bed, 2 anti-sore cushions, inhalator, 2 exercise bikes, medical corsets, chair lift and others, about 157,750 zł (£31,000); Medicines 36,323 zł (£7,200) + £1,900; Help with financing operations 11,000 zł  (£2,200) + £1,900
Prostheses (1 financed: completely, 3 partially, 1 funnel)  23,825 zł (£4,800); Money sent to Charitable Foundation Accounts for individual patients 40,350 zł (£5,800)

Aid in 2010:

Total value £290,000, including:

Delivery bed for Parczew Hospital, around £10,000
Delivery bed for Lubartów Hospital, around £12,000
5 rehabilitation beds for Lubin chronically ill, around £3,300
Anaesthetic trolley for Lubin Oncology Clinic, around £1,700
Insulin pump running costs for 20 people, around £15,500
7 wheelchairs, around £12,000
Medicines for individuals,around £7,600
Medicines for care homes, around £6,300
Donations through Charitable Foundations, around £2,700
Anti-bedsore cushions and hearing aids, around £1,600


Aid in 2009:

In 2009 we sent aid to Poland worth in total around £800,000, including:-

112 Insulin pumps, around £2,000 each
12 Insulin pump running costs, around £1,000 each
Hospital equipment: surgical drill, delivery bed, cardiac monitor, in total worth around £24,000
Rehabilitation equipment, including two Walkers, rehab. wheelchair, related equipment, in total worth around £36,000
9 Prostheses, whole or part, total costs £41,000
3 Electric wheelchairs
Child's exercise wheelchair £1,717
Rehabilitation bed £4,444
4 Hearing aids £5,800
Oxygenconcentrator £644

 

Co robimy

Fundacja skupia się na zbieraniu środków finansowych na sprzęt medyczny. Otrzymują pomoc nie tylko szpitale, ale również domy opieki, domy dziecka, szkoły specjalne a czasem osoby indywidualne. Dary są bardzo różne: lekarstwa, wózki inwalidzkie, protezy, pompy insulinowe dla dzieci z cukrzycą, pieluchy, leki, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci upośledzonych, aparaty słuchowe, dofinansowanie przychodni okulistycznej dla dzieci, namioty tlenowe, łóżka specjalistyczne, i wiele innych.

Poniższy sposób działania okazał sie skuteczny: po zaakceptowaniu prośby o dotację przez komitet MAPF, dany szpital czy osoba zamawia potrzebny sprzęt, firma dostawcza przysyła rachunek "pro forma" do Londynu i MAPF wpłaca należność na konto firmy, a ta dostarcza sprzęt danej instytucji czy osobie wraz z gwarancją i obsługą. Procedura jest zawsze ta sama: MAPF płaci po otrzymaniu rachunków, nigdy nie przesyła gotówki.

Skąd pochodzą finanse MAPFu?
W pierwszym rzędzie MAPF polega na datkach. Największe środki pochodzą z nielicznych zapisów testamentowych. Oproćz tego, "Friends of MAPF" czyli "Koło przyjaciół MAPF" również urządza koncerty, pokazy mody, bale. To wymaga wiele wysiłku i kosztów, i przypomina społeczeństwu, że MAPF istnieje, ale nie zawsze przynosi spodziewane dochody. Dziesięć lat temu MAPF otworzył sklep charytatywny na Ealingu. Dochód ze sklepu opłaca stałe wydatki organizacji. Oznacza to, że każdy darowany funt, euro czy złoty służy pomocy dla Polski.

Większość osób pracujących ochotniczo dla MAPFu jest czynna od czasu powstania organizacji prawie 30 lat temu.. Potrzebne jest młodsze pokolenie wolontariuszy jeżeli organizacja ma działać w przyszłości, a wygląda na to, że będzie potrzebna jeszcze przez długi czas, choć Polska jest już w Unii Europejskiej. W tak zamożnym kraju jak Wielka Brytania wszystkie szpitale mają swoje koła przyjaciół, na których bardzo polegają. MAPF jest takim kołem przyjaciół dla polskich szpitali i domów opieki.

Otrzymujemy wiele próśb o pomoc, w tym tysiące listów. Niestety jesteśmy w stanie finansować tylko małą proporcję. Pomoc którą wysłaliśmy w ostatnich latach jest podsumowana niżej.

Maria Owsianka, sekretarz honorowy,
Londyn

 

Pomoc w 2017 roku:

Łączna wartość ponad £63,000 (ponad 300 000 zł), w tym:

2 fotele ortopedyczne po £960
3 chodziki £1,840
9 wózków inwalidzkich (pełna lub częściowa zapłata) £5,154
wózek inwalidzki + lózko £1,000
wózek inwalidzki (50% kosztu) £420
Kamizelka (chest compression vest) £1,000
Schodołaz £200
Akumulator do wózka £300
Podnośnik £1,000
2 materace przeciwodleżynowe £1,120
Bed + exercise bike £400
2 Orthopaedic beds £1,333
Podnosnik £200
Holter £1,300
Protezy (częściowa zapłata) £1,000
Obuwie ortopedyczne £150
8 aparatow sluchowych, razem £6,964
Wanna do osrodka rehabilitacyjnego £3,600
Badania lekarskie £1,100
224 wplat po £50 na pokrycie kosztow leczenia lub lekow (za posrednictwem fundacji) razem£12,250
13 darow lekow, razem £2,952
8 turnusów rehabilitacyjnych, zapłata w całości lub częściowa £3,200
8 pomp insulinowych, razem £13,600
Oprzyrządowanie do pomp insulinowych £1,400

Pomoc w 2013 roku:

Łączna wartość ok. 1,111.750 zł, w tym:

Pomoc dla 5 domów opieki, 25,000 zł
2 pompy insulinowe, 21,560 zł
6 oprzyrządowań do pomp insulinowych, 23,600 zł
Leki dla osób indywidualnych i domów opieki, 94,665 zł
8 turnusów rehabilitacyjnych, zapłata w całości lub częściowa,7,850
Dopłata do rehabilitacji, 4,750 zł
Dopłata do operacji, 2,500 zł
Naprawa protezy, 29,170 zł
Dopłata do protezy, 5,000 zł
Aparaty słuchowe, 2,678 zł
Stowarzyszenie „Tęcza” – dzieci cierpiące na raka gałki ocznej, 2,500 zł

Przesyłki dla osób indywidualnych do fundacji 59,250 zł

Sprzęt dla hospicjów, w tym:
Kaszlator, 22,000 zł
Koncentrator tlenu, 3,120 zł
Ogólna pomoc, 1,000 zł

Sprzęt rehabilitacyjny, w tym:
Łóżko rehabilitacyjne, 7,700 zł
Fotelik, 2,900 zł
2 ortezy, buty ortopedyczne, 8,400 zł
Materac przeciwodleżynowy, 800 zł
Podnośnik, 1,000 zł
2 podjazdy dla wózków, 3,120 zł
Pionizator, 5,000 zł
Schodołaz, 1,000 zł
Rower do ćwiczeń, 500 zł
2 dopłaty do wózków inwalidzkich, 7,800
Kaszlator do użytku dla trzech osób, 22,000 zł

Sprzęt medyczny dla szpitali, w tym:
Laparoskop, 5,000 zł
Defibrylator, 10,000 zł

Pampersy, podnośnik do wanny, poduszki przeciwodleżynowe  - wysłane z Anglii.

Pomoc w 2012 roku:

Łączna wartość ok. 1,450,000 zł, w tym:

Ssak i różny sprzęt medyczny dla domów opieki,57,500 zł
8 pomp insulinowych, 82,00 zł
18 oprzyrządowań do pomp insulinowych, 67,500 zł
Protezy, jedna finansowana w całości, 5 częściowo, 38,560zł
Leki dla osób indywidualnych i domów opieki, 45,335 zł
8 turnusów rehabilitacyjnych, 11,760 zł
2 aparaty słuchowe, 34,780 zł
Okulary, 1,500 zł
Stowarzyszenie „Tęcza” – dzieci cierpiące na raka gałki ocznej, 3,175 zł

Przesyłki dla osób indywidualnych do fundacji, 62,000 zł

Sprzęt rehabilitacyjny, w tym:
2 łóżka rehabilitacyjne, 5,800 zł
9 wózków inwalidzkich (pełna lub częściowa zapłata), 43,250 zł
2 podnośniki, 18,120 zł
Schodołaz, 1,000 zł
Przystosowanie łazienki, 2,500 zł
Kaszlator, 8,950 zł
2 pionizatory, 30,285 zł

Sprzęt medyczny dla szpitali, w tym:
Gabinet laryngologiczny, 27,440 zł
Analizator, 20,000 zł
2 wózki szpitalne, 12,900 zł
Zestaw pierwszej pomocy, 5,600 zł

6 skuterów, odzież dziecinna, wysłane z Anglii

Pomoc w 2011 roku:

Otrzymujemy wiele próśb o pomoc, w tym tysiące listów. Niestety jesteśmy w stanie finansować tylko małą proporcję i w 2011 roku wysłaliśmy do Polski pomoc o łącznej wartości około £300,000. Była ta suma trochę większa niż w poprzednim roku, ale o wiele niższa niż we wcześniejszych latach ponieważ darowizny zmalały w trudnych warunkach ekonomicznych obecnie panujących w Wielkiej Brytanii. Pomoc ta obejmowała:

24 Pompy insulinowe, ok. 9,000 zł (£2,000) za szt.
14 Oprzyrządowań do pomp, ok. 4,000 zł (£1,000) za szt.

Sprzęt medyczny dla szpitali, domów opieki i hospicjów: ssak medyczny 2,350 zł, łóżka i materace ok.7,300 zł, Kardiomonitor ok.16,000zł, wózki do transportu chorych 50,000 zł, różny sprzęt 43,000 zł, łóżko masujące ok. 6,900 zł, naprawa koncentratora tlenu 6,650 zł;

25 Wózków inwalidzkich - kupno lub dofinansowanie 340,729 zł +£1,000
3 Aparaty słuchowe 35,301 zł, okulary 889 zł

Sprzęt rehabilitacyjny: łóżko rehabilitacyjne, 2 poduszki przeciwodleżynowe, inhalator, 2 pionizatory, rower, gorset, schodołarz i inne: 157,749 zł.
Leki 36,323 zł + £32,910
Zabiegi medyczne 11,000 zł + £1,900
Protezy (1 w całośœci, 3 czꜶciowe, 1 lej) 23,825 zł

Przesyłki dla osób indywidualnych do fundacji 40,350 zł

Pomoc w 2010 roku:

Łączna wartość około £290,000, w tym:

Łóżko porodowe dla ZOZ, Parczew, ok. 47.000 zł
Łóżko porodowe dla ZOZ, Lubartów, ok. 54.000 zł
5 łóżek rehabilitacyjnych dla Stow. Opieki Długoterminowej
"Otwarta Dłoń" w Lubinie, ok. 15.000 zł
Wózek anestozjologiczny dla onkologii, Lubin, ok. 7.700 zł
Osprzęt do pomp insulinowych dla ok. 20 osób, ok. 71.400 zł
Wózki inwalidzkie dla 7 osób, ok. 55.300 zł
Leki dla osób indywidualnych, ok. 35,000 zł
Leki dla Domów Opieki, ok. 29,000 zł
Wpłaty na konta Fundacji, ok. 12.500 zł
Poduszki przeciw odleżynowe, aparaty słuchowe 7.440 zł


Pomoc w 2009 roku:

W 2009 roku wysłaliśmy do Polski pomoc o łącznej wartości około £800.000, w tym:-

112 Pomp insulinowych, ok 9.000 zł za szt.
12 Oprzyrządowań do pomp, ok. 4.000 zł za szt.
Sprzęt medyczny dla szpitali: œwider chirurgiczny, łóżko porodowe, kardiomonitor, łącznie ok. 110.000 zł
Sprzęt rehabilitacyjny, w tym dwa Walkery, wózek rehabilitacyjny, sprzęt różny, łącznie ok. 80.000 zł
9 Protez, pełnych lub częściowych, ok. 185.900 zł
3 Inwalidzkie wózki elektryczne
Dziecinny wózek do ćwiczeń, ok. 7.700 zł
Łóżko rehabilitacyjne, ok. 20.000 zł
4 Aparaty słuchowe, ok. 26.000 zł
Koncentrator tlenu, ok. 2.900 zł