Give online

Please make an online payment to our account with HSBC, PO Box 260, 46 The Broadway, Ealing, London W5 5JR using the following details:

Account holder: Medical Aid for Poland Fund
Sort code: 40-02-26
Account number: 32279630

Information for international payments:
SWIFT (branch code): MIDLGB22
IBAN no.: GB24 MIDL 400226 3227 9630

As payment reference please state "Donation".

Many bank online payment instruction forms have only 18 digits or less for the name of the business or person you are paying. In that case it is fine for you to give our name as "Medical Aid".

Please note that your name but not your address will appear on our bank statement as the donor.

If you pay UK income tax please could you download and complete a Gift Aid Declarationi so we can increase the amount of your donation by 28% without any cost to you, and send it to our Office address. You can ask us to email or post one to you. Contact us

Send us a cheque

Please send a cheque made payable to "Medical Aid for Poland Fund" to our Office address. If you pay UK income tax please also download and complete and sign a Gift Aid Declaration so we can increase the amount of your donation by 28% without any cost to you, and send it to our Office address. You can ask us to email or post one to you. Contact us.

Please note that donations you send to our HSBC account above or to us by cheque, together with a Gift Aid Declaration if appropriate, are received by us in their entirety without deductions.

Just Giving

You can donate online or, if you are organising a charitable event, arrange for supporters and donors to make donations online, by going to our page at Just Giving: hhttp://www.justgiving.com/mapf

By choosing the appropriate option, you can ask JustGiving to obtain Gift Aid for us on your behalf.

Please note that JustGiving deducts its fees from donations before passing them on to us.

Bequests

In recent years we have received bequests in people's Last Wills. In the UK bequests to registered charities such as Medical Aid for Poland Fund are exempt from Inheritance Tax. If this is a subject that interests you we suggest you discuss it with your solicitor or other legal adviser or perhaps with our office.

Texts - SMS's

Please send a text (SMS) to 70070
saying:

MAPF12£5
(if you wish to donate £5 ) or:

MAPF12£10
(if you wish to donate £10).

 

Przelewy bankowe

Osoby mieszkające w Polsce prosimy o przekazywanie darowizn w złotych polskich (PLN) przelewem bankowym na nasze konto w Citibank Handlowy w Warszawie: Citi Handlowy, ul. Senatorska 16, Warszawa 00-923, wykorzystując następujące dane:

Nazwa odbiorcy: Medical Aid for Poland

Nr rachunku odbiorcy: 88 1030 1582 0000 0008 5480 6009 PLN

Tytułem: Darowizna

Osobom mieszkającym w Wielkiej Brytanii najłatwiej będzie przekazać darowiznę przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto w HSBC na Ealingu (szczegóły po lewej stronie).

Jako "payment reference" prosimy podać "Donation". Można podać "beneficiary" czy naszą nazwę jako "Medical Aid" w przypadku gdyby zabrakło miejsca w formularzu na całą nazwą naszej organizacji.

Osoby płacące podatki w Wielkiej Brytanii prosimy o ściąganie, wypełnienie i wysłanie nam formularza Gift Aid Declaration, który nam pozwala powiększyć Państwa dar o 28% dla nas bez kosztu dla Państwa. Ten formularz można dostać mailem lub pocztą z naszego biura. Kontakt i adres biura

Czeki

Można również wysłac czek wystawiony na "Medical Aid for Poland Fund" do naszego biura. Osoby płacące podatki w Wielkiej Brytanii prosimy o ściąganie, wypełnienie i wysłanie nam (razem z czekiem) formularza Gift Aid Declaration, który nam pozwala powiększyć Państwa dar o 28% dla nas bez kosztu dla Państwa. Ten formularz można dostać mailem lub pocztą z naszego biura. Kontakt i adres biura

Zapisy testamentowe

W ostatnich latach dodatkowym źródłem finansowania naszej działalności stały się zapisy testamentowe. W Wielkiej Brytanii zapisy testamentowe na rzecz zarejestrowanych organizacji charytytatywnych (jak Medical Aid for Poland Fund) nie podlegają podatkom spadkowym ("Inheritance Tax"). Radzimy ten temat przedyskutować z Państwa doradcą prawnym ("solicitor") ewentualnie z naszym biurem.